رتاپورت

پلتفرم تجارت بین بنگاهی رتاپورت
مشاهده وبسایت
رتاپورت

در این سامانه قابلیت عضویت تامین کنندگان کالاهای مختلف وجود دارد که با اشتراک های عادی و ویژه می توانند از قابلیت های متنوع پلتفرم استفاده کنند و مشتریان از طریق این پلتفرم بتوانند با تامین کننده ارتباط برقرار کنند و خرید خود را به صورت آنلاین و ایمن از طریق این پلتفرم انجام دهند.

تکنولوژی های مورد استفاده

زبان های استفاده شده

Front End

 • Html
 • Css
 • Scss
 • Angular
 • Type script
 • Bootstrap
 • Material Design

back End

 • Asp.net Core 2
 • C#
 • Restful Api
 • JWT
 • EF Core
 • Sql Server

امکانات سایت

نمایش مختصری از امکانات موجود

رتاپورت