رویدادآن

سامانه مدیریت، ثبت نام و بلیت فروشی آنلاین انواع رویــداد
مشاهده وبسایت
رویدادآن
تکنولوژی های مورد استفاده

زبان های استفاده شده

Front End

  • Html
  • Css
  • Javascript
  • jQuery
  • Ajax
  • Boostrap

back End

  • Asp.net
  • C#
  • Linq
  • Sql Server

امکانات سایت

نمایش مختصری از امکانات موجود

رویدادآن