هرچی مارکت

فروشگاه اینترنتی
مشاهده وبسایت
هرچی مارکت
تکنولوژی های مورد استفاده

زبان های استفاده شده

Front End

 • Html
 • Css
 • Javascript
 • jQuery
 • Ajax
 • Boostrap

back End

 • Asp.net Core 2
 • C#
 • Restful Api
 • JWT
 • EF Core
 • Sql Server

امکانات سایت

نمایش مختصری از امکانات موجود

هرچی مارکت