وب سایت مخابرات

وب سایت رسمی شرکت مخابرات خراسان شمالی
مشاهده وبسایت
وب سایت مخابرات
تکنولوژی های مورد استفاده

زبان های استفاده شده

Front End

  • Html
  • Css
  • Javascript
  • jQuery
  • Ajax
  • Boostrap

back End

  • Asp.net
  • C#
  • Linq
  • Sql Server

امکانات سایت

نمایش مختصری از امکانات موجود

وب سایت مخابرات