معرفی شرکت

s

تیم ما

مهم ترین مزیت ترند، تیم فنی توانمند و مستعدی است که سال ها در کنار هم هستیم.

رضا حسینی معصوم

رضا حسینی معصوم مدیر عامل

رویکرد ما

می توانید به صورت اجمالی رویکرد ما را در بخش طراحی و توسعه وب مطالعه کنید.

1
جلسه معارفه

معرفی خدمات و مشاوره رایگان برای کسب و کار شما

2
بررسی نیازمندی های کسب و کار شما

3
تحلیل و تخمین

پروژه شما را از نظر فنی تحلیل می کنیم و تخمین زمان تحویل و هزینه پروژه را به شما اعلام میکنیم