خدمات ما

فعاليت ها و خدمات متعدد شركت ترند در حوزه های مختلف
طراحی و توسعه وبسایت های سفارشی
طراحی و توسعه وبسایت های سفارشی
طراحی و توسعه پرتال های سازمانی
طراحی و توسعه پرتال های سازمانی
طراحی واکنش گرا
طراحی واکنش گرا
مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاهی
بهینه سازی و سئو سایت
بهینه سازی و سئو سایت
خانه و مبلمان
خانه و مبلمان
تولید سیستم مدیریت محتوا
تولید سیستم مدیریت محتوا
آژانسها
آژانسها
استارتاپها
استارتاپها
امور مالی و بانکداری
امور مالی و بانکداری
تحصیلات
تحصیلات
جواهر و مد
جواهر و مد
خرده فروشی
خرده فروشی
رسانه و سرگرمی
رسانه و سرگرمی
سلامتی و تناسب اندام
سلامتی و تناسب اندام
شرکتها
شرکتها
طراحی مجدد وبسایت
طراحی مجدد وبسایت
غذا و نوشیدنی
غذا و نوشیدنی
فناوری و اطلاعات
فناوری و اطلاعات
کارمندان
کارمندان
کسب و کار های کوچک
کسب و کار های کوچک
مراقبت های پزشکی
مراقبت های پزشکی
مسافرت و مهمانداری
مسافرت و مهمانداری
تکنولوژی های مورد استفاده

زبان ها و فریم ورک هایی در طی چند سال فعالیت ما مورد استفاده قرار گرفته.

Front End

  • Javascript, Jquery, Angular, Typescript, Html, Css, Sass

back End

  • C#, .Net Core, .Net 6, Asp.net Core, EF Core, SQL Server

حوزه مشتریان

سابقه همکاری با مشتریان در حوزه های مختلف
کسب و کارهای کوچک
کسب و کارهای کوچک
شرکت ها
شرکت ها
آژانس ها
آژانس ها
استارتاپ ها
استارتاپ ها