طراحی سایت آموزشی اداره استاندارد خراسان شمالی

مشتری
اداره استاندارد خراسان شمالی
خدمات
طراحی سایت و پنل مدیریت برای مدیریت دوره ها
تاریخ
1397
زبان و فریم ورک
ASP.NET, jQuery, HTML, CSS
طراحی سایت آموزشی اداره استاندارد خراسان شمالی
تعریف دوره های مختلف، شرکت در دوره، ارزیابی دوره و صدور گواهینامه
https://www.nkh-isiri.ir/

امکانات
پروژه

قابلیت های موجود در سامانه

  1. ثبت دوره
  2. تعریف کاربران
  3. شرکت در دوره
  4. ارزیابی دوره
  5. صدور گواهینامه
طراحی سایت آموزشی اداره استاندارد خراسان شمالی
طراحی سایت آموزشی اداره استاندارد خراسان شمالی

مرتبط با این پروژه

سایر نمونه کارهای مشابه طراحی سایت.

سامانه مدیریت دوره و رویداد

سامانه مدیریت دوره و رویداد

دوره آموزشی
ایجاد دوره و صفحه اختصاصی دوره، ثبت نام شرکت کنندگان و فروش دوره
;